Servicevoorwaarden

Servicevoorwaarden

Deze servicevoorwaarden zijn van toepassing op de gehele Marcel website, inclusief alle diensten en aanverwante on- en offline applicaties, verder in deze servicevoorwaarden vermeld onder de noemers “deze website” en “website”. Aan het gebruik van deze website zijn bepaalde servicevoorwaarden, die hieronder worden beschreven, verbonden. Door het louter gebruik maken van deze website word je geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

Deze website is eigendom van Flying Elephant.

Contactgegevens en Maatschappelijke zetel

Flying Elephant
Apostelhuizen 105 bus 2
9000 Gent
België

E-mailadres: [email protected]
Ondernemingsnummer: BE 0890.264.614

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de teksten, afbeeldingen, foto’s, video’s e.d. zijn auteursrechtelijk beschermd en behoren toe aan Flying Elephant. Ze mogen uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Het is niet toegestaan de op of via deze website verstrekte informatie te kopiëren, wijzigen of voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Flying Elephant levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via deze website verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via deze website onbeschikbaar zou zijn, zal Flying Elephant de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Flying Elephant levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan Flying Elephant niet garanderen dat deze website volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld of er vragen over hebt, kan je Flying Elephant contacteren.

In geen enkel geval zal Flying Elephant verantwoordelijk zijn voor wat voor schade dan ook (inclusief en zonder beperking, directe en indirecte zaakschade, winstverlies, verlies van bedrijfsinformatie of elk ander mogelijk geval van verlies of schade) die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van deze website of de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld.

Deze website kan links naar andere websites bevatten waarover Flying Elephant geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Flying Elephant kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

Flying Elephant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van de websites of van de ter beschikking gestelde info op de websites waarnaar je op of via deze website wordt verwezen.

Wijzigingen aan onze Servicevoorwaarden

Het is niet ondenkbaar dat onze Servicevoorwaarden in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom aan om regelmatig op deze pagina te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht. Als deze veranderingen zeer ingrijpend zijn, zorgen we ervoor dat deze op een duidelijke en opvallende manier worden gecommuniceerd.

Laatst gewijzigd: Oktober 2020