Wat is het juiste statuut voor jou?

8 augustus 2023

Als zelfstandige ben je zelf verantwoordelijk voor je sociale zekerheid en moet je je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. De aansluiting kan ten vroegste 6 maanden voor het begin van je activiteit plaatsvinden en moet uiterlijk bij de start geregeld zijn. Afhankelijk van je statuut als zelfstandige, heb je specifieke sociale rechten en plichten. Laten we de verschillende statuten eens bekijken en ontdekken welke bij jou past:

1. Zelfstandige in hoofdberoep

Dit is voor iedereen die een activiteit uitoefent als voornaamste bezigheid zonder arbeidsovereenkomst of ambtenarenstatuut. Als je inkomsten beperkt zijn, is er de mogelijkheid van het statuut “gelijkstelling met bijberoep” om lagere sociale bijdragen te betalen.

2. Zelfstandige in bijberoep

Als je naast je zelfstandige activiteit nog een andere hoofdzakelijke bezigheid hebt, zoals werknemer, leraar of ambtenaar, kom je in aanmerking voor dit statuut met lagere sociale bijdragen.

3. Zelfstandige en gepensioneerd

Ook na je pensioen kun je nog als zelfstandige bijverdienen. De toegestane inkomsten hangen af van je leeftijd, beroepsloopbaan en pensioenregeling.

4. Zelfstandig helper

Als je geen eigen zaak hebt maar werkt als zelfstandig helper bij een eenmanszaak, ben je verzekeringsplichtig als zelfstandige.

5. Meewerkend echtgenoot/echtgenote

Help je je partner in een eenmanszaak en heb je zelf geen volwaardig eigen sociaal statuut, dan kan je in aanmerking komen voor het statuut van meewerkend echtgenoot/echtgenote.

6. Student-zelfstandige

Als student kun je een zelfstandige activiteit uitoefenen tijdens je studies en genieten van lagere sociale bijdragen.