Slimme tips om factuurfraude te voorkomen (deel 2)

21 juli 2023

In het vorige artikel hadden we het al over factuurfraude. Als ondernemers hebben we niet alleen de verantwoordelijkheid om onszelf hiertegen te beschermen, maar ook om onze klanten te helpen zich te wapenen tegen deze dreiging. Door proactieve maatregelen te nemen, kunnen we factuurfraude voorkomen. In dit artikel delen we waardevolle tips om factuurfraude bij jouw klanten te voorkomen. 

1. Informeer je klanten

Educatie is de eerste stap in het voorkomen van factuurfraude. Informeer je klanten over de risico’s, de verschillende vormen van fraude en de te nemen voorzorgsmaatregelen. Dit kan via nieuwsbrieven, blogartikelen of informatieve gidsen. Zorg ervoor dat ze op de hoogte zijn van de gevaren en de stappen die ze kunnen nemen om zichzelf te beschermen.

2. Geef duidelijke instructies

Bij het versturen van facturen is het belangrijk om duidelijke instructies te geven aan je klanten over hoe ze betalingen moeten uitvoeren. Vermeld specifiek de betalingsgegevens, zoals bankrekeningnummers en betalingsreferenties. Maak duidelijk dat er geen wijzigingen in bankgegevens zullen plaatsvinden via e-mail of andere onveilige kanalen. Wees transparant en geef je klanten de nodige informatie om de authenticiteit van de facturen te verifiëren.

3. Bewustwording van factuurfraude

Zorg ervoor dat je klanten bewust zijn van de verschillende vormen van factuurfraude, zoals valse facturen, phishing-aanvallen en spoofing. Moedig hen aan om verdachte activiteiten te melden en communiceer duidelijk dat ze altijd contact moeten opnemen bij twijfel. Het creëren van een cultuur van bewustwording helpt klanten om op hun hoede te zijn en potentieel gevaarlijke situaties te herkennen.

4. Ondersteun bij fraudemeldingen:

Bied ondersteuning aan je klanten in geval van factuurfraude. Informeer hen over de stappen die ze kunnen nemen om fraude te melden bij de juiste instanties, zoals de lokale politie en de FOD Economie. Geef hen de nodige contactgegevens en richtlijnen, zodat ze snel en efficiënt kunnen handelen. Door hen bij te staan, toon je je betrokkenheid en versterk je het vertrouwen tussen jou en je klanten.