Kan jij een onderneming starten in België?

1 augustus 2023

Het ondernemerschap kan een spannend avontuur zijn, maar voordat je van start gaat, is het belangrijk om te weten wie er allemaal een onderneming kan opstarten in België. Er zijn enkele belangrijke criteria waaraan je moet voldoen. In dit blogartikel verkennen we wie zich klaar mag maken voor een boeiende reis naar ondernemerschap in België.

Meerderjarig en burgerrechten

Het eerste belangrijke criterium is dat je meerderjarig moet zijn, wat betekent dat je minstens 18 jaar oud moet zijn om een zelfstandige beroepsactiviteit te starten of een onderneming op te richten. Daarnaast moet je in sommige gevallen ook rekening houden met mogelijke verboden die een rechter kan opleggen, bijvoorbeeld na een faillissement.

Handelingsbekwaamheid

Handelingsbekwaamheid is essentieel om een onderneming te kunnen starten. Personen die wettelijk of gerechtelijk onbekwaam zijn verklaard, of onder een voorlopige bewindvoerder geplaatst zijn, kunnen geen onderneming opstarten.

Nationaliteit en beroepskaart

Voor burgers uit de Europese Economische Ruimte (de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) of Zwitserland is het vrij eenvoudig om een onderneming in België op te richten. Voor niet-EU-burgers is een verblijfsvergunning en een beroepskaart nodig om een zelfstandige activiteit uit te oefenen. Deze kaart is verplicht voor oprichters, zaakvoerders, werkende vennoten en bij het uitoefenen van een onbezoldigd mandaat.

Starten na een faillissement

Als je failliet verklaard bent, kan je in principe weer met een nieuwe handelszaak beginnen. Let wel op mogelijke beperkingen als je zelf door grove fouten hebt bijgedragen aan het faillissement. Gelukkig kan het verbod worden ingetrokken bij eerherstel.

Bedrijfsbeheer en beroepskennis

In Vlaanderen is het niet langer vereist om een attest bedrijfsbeheer te hebben om een eigen zaak op te starten. In Brussel en Wallonië wel. Toch blijft een goede kennis van bedrijfsbeheer een waardevolle troef om jouw slaagkansen als ondernemer te vergroten. Het is verstandig om te investeren in ondernemersvaardigheden en jezelf voortdurend te blijven ontwikkelen. Hoewel ook het bewijzen van beroepskennis niet meer nodig is, zijn duaal leren en op maat gerichte opleidingen nuttig gedurende de hele ondernemerscyclus. Het uitoefenen van jouw beroep met kennis van zaken blijft een belangrijke troef voor succes.

Gereglementeerde beroepen

Verscheidene vrije, dienstverlenende en intellectuele beroepen zijn onderhevig aan specifieke eisen en reglementeringen. Beroepen zoals advocaten, artsen, boekhouders en paramedici vereisen bijvoorbeeld een officiële erkenning of een bepaald diploma.